ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανακαλύψτε την Τεχνογνωσία μας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Πετύχετε τους Στόχους σας

Στο σύγχρονο και περίπλοκο περιβάλλον των κατασκευαστικών έργων, η αποτελεσματική διαχείριση των συμβάσεων είναι πρωταρχικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του έργου. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για να αναλύσουμε τις διατάξεις της σύμβασης και το εφαρμοστέο δίκαιο, να προσδιορίσουμε τους κινδύνους και να τους καθοδηγήσουμε ώστε να ασκήσουν ορθά και έγκαιρα τα δικαιώματά τους.

Contract Paper Signing
clipboard-close-up-composition-893894.jp

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Επιλύστε Διαφορές με επιτυχία

Ψάχνετε να προετοιμάσετε λεπτομερείς απαιτήσεις και να επιλύσετε διαφωνίες στα έργα σας, αλλά δεν είστε σίγουροι πού να απευθυνθείτε; Χρειάζεστε βοήθεια για την επιτυχή διεκδίκηση των απαιτήσεών σας σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών σε πολλαπλά στάδια; Αφήστε μας να σας καθοδηγήσουμε. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην επίλυση των διαφορών σας με οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η προετοιμασία για επιτυχία στο σημερινό απαιτητικό περιβάλλον για την επίλυση των διαφορών που σχετίζονται ή προκύπτουν από τη σύμβαση ή την εκτέλεση του έργου σας, απαιτεί κατάλληλες συμβουλές και διορατικές αποφάσεις.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σχεδιάστε και προγραμματίστε αποτελεσματικά τα Έργα σας

Σήμερα ο χρόνος εκτέλεσης είναι ουσιώδης για την επίτευξη των στόχων των έργων σας. Ο σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός των εργασιών με σύγχρονα εργαλεία αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική παρακολούθηση του έργου, τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, καθώς και την επιτυχή επιδίωξη απαιτήσεων για παράταση του χρόνου και αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης ή διατάραξης της προγραμματισμένης ροής εκτέλεσης των εργασιών.

20190503_164351 Col11.jpg

Λ. Κηφισίας 64

15125 Μαρούσι

Αθήνα, Ελλάδα

[T]  +30 211 012 5031

[F]  +30 211 012 5031

[E]  info@promas.gr

  • LinkedIn Social Icon